Preview Mode Links will not work in preview mode

SoftwareCaptains

May 11, 2022

"Waarom gebruiken bedrijven toch altijd dezelfde shitty templates voor hun vacatures?" Niet mijn woorden, maar wel die van Lenny Benaïcha van Kazi. Hij liet zich dat onlangs ontvallen in een LinkedIn post.

Dat triggerde mij om hem te vragen hoe bedrijven dan wel met vacatures moeten omgaan. Het werd een boeiend gesprek...