Preview Mode Links will not work in preview mode

SoftwareCaptains

Jul 5, 2022

Bart Slaets heeft iets verwezenlijkt waar ik weinig mensen in heb zien slagen: hij heeft een bestaand desktop product omgezet naar een SaaS applicatie.

Ik bespreek met de CTO van ProTime hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. Ondertussen kijken we ook even hoe hij een team van 120 (!) mensen succesvol aanstuurt, en...