Preview Mode Links will not work in preview mode

SoftwareCaptains

Jan 24, 2023

iText is één van de succesverhalen van de afgelopen jaren. Toch is het een bedrijf met een heel atypische insteek: ze verkopen een product dat ze gratis weggeven.


SoftwareCaptains praat met Bruno Lowagie over hoe hij erin geslaagd is een bedrijf te bouwen rond een open-source product. Waarom beschouwt hij een bedrijf...