Preview Mode Links will not work in preview mode

SoftwareCaptains


Feb 17, 2022

Frederik Denkens is de oprichter en zaakvoerder van Skyscrapers, een bedrijf dat SaaS bedrijven ondersteunt en ontzorgt rond DevOps. We praten niet over hoe interessant hun diensten zijn, maar wel over waar hij tegenaan is gelopen bij de groei van zijn bedrijf. Terloops hebben we het over remote werken en over het belang van een goede work/life balance. 
Een zeer open babbel waar je zeker iets aan gaat hebben!