Preview Mode Links will not work in preview mode

SoftwareCaptains


Sep 27, 2022

Witte mannen. Toen ik rondkeek in de CTO Club zag ik niets anders. Ik vroeg me af hoe dat kwam.

Misschien herken jij het gevoel wel als je in je developmentteam rondkijkt. Daarom praatte ik erover met Elke Kraemer. Elke is zaakvoerster bij Clusity. Zij is dagdagelijks bezig met diversiteit in een professionele omgeving.

Ik sprak met haar over het belang van diversiteit, over de impact van diversiteit op een team, en over manieren om meer diversiteit te creëren in je team.

Laat je inspireren!